•  דוגמא – חוזה שכירות בלתי מוגנת לדירה

  • דוגמא – חוזה שכירות  בלתי מוגנת לעסק

  • דוגמא – חוזה שכירות משנה לדירה